Millainen on ryhmäanalyyttinen ryhmä?

Ryhmäanalyyttisessä ryhmässä pyritään käyttämään hyväksi kaikkia ryhmän terapeuttisia mahdollisuuksia. Painopiste vaihtelee yksittäisistä ryhmän jäsenistä ja jäsenten välisistä suhteista koko ryhmän dynamiikkaan; myös suhde ryhmän ohjaajaan voi olla tarkastelun kohteena.

Keskeistä ryhmäanalyyttisessä ryhmässä on saada vapaan keskustelun avulla syntymään kommunikaatiota ryhmäläisten välille. Yksittäisten ryhmäläisten kommentit resonoituvat toistensa kanssa, jolloin myös ryhmässä oleva tiedostamaton tulee ryhmään. Tärkeä on juuri kommunikaatio-prosessi, joka vie terapeuttista prosessia eteenpäin. Dialogin ja vuorovaikutuksen jäsentämisen avulla itsetuntemus ja itsetunto kasvaa.

Ryhmäanalyyttisessä ryhmässä kaikki ryhmän jäsenten ilmaisevat ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja niitä arvostetaan sellaisinaan ryhmän kokonaisuutta edistävinä. Ryhmän ohjaajaa puolestaan voidaan verrata orkesterinjohtajaan, joka huolehtii, että kaikki äänet pääsevät kuuluville ja kokonaisuus soi harmonisesti.

Ryhmäanalyyttinen terapiaryhmä/hoitoryhmä sopii useimmille psykoterapiaa tarvitseville henkilöille. Hoitoon hakeutumisen syynä voivat olla psyykkiset ja psykosomaattiset oireet, vaikeudet tulla toimeen itsensä kanssa ja vaikeudet ihmissuhteissa. Kun ongelmat ovat ennen kaikkea sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa, on ryhmäterapia usein yksilöterapiaa parempi vaihtoehto. Usein ryhmäterapia on myös suositeltava jatkohoito yksilöterapian jälkeen.

Ryhmäanalyyttisiä ryhmiä ja ryhmäanalyyttistä menetelmää käytetään myös mm. työnohjauksessa sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Yhdistys järjestää säännöllisesti erilaisia ryhmätapahtumia, joista saat lisätietoa seuraamalla Ajankohtaista-osiota.