Mikä on ryhmäanalyysi?

Ryhmäanalyysi on tapa työskennellä ja ajatella koskien ryhmää. Sen synty ajoittuu toiseen maailmansotaan, jolloin S. H. Foulkes joutui monien muiden tapaan pakenemaan Hitlerin mielivaltaa Saksasta Englantiin. Muiden yksinvaltiaiden tapaan Hitler uskoi tietävänsä paremmin kuin muut ja toimi sen mukaan. Seuraukset tiedämme.

S. H. Foulkes alkoi kehittää vuorovaikutuksen mallia, jossa jokainen oppisi ottamaan vastuuta itsestään ja muista pitäen kiinni samalla omista oikeuksistaan. Hän perusti terapiaryhmän, jonka kokemuksista alkoi kehittyä ryhmäanalyysi. Nykyään ryhmäanalyysiä sovelletaan paitsi hoidollisiin pienryhmiin, myös suurryhmiin, työyhteisöihin ja organisaatioihin.

Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti yksilön ja ryhmän välinen suhde. Ryhmäanalyysi korostaa ihmisen kokemuksen sosiaalista luonnetta.