Tervetuloa!

Ryhmäanalyysi on Euroopassa laajalle levinnyt ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämisen malli, jota käytetään psykoterapeuttisissa pienryhmissä, erilaisten työyhteisöjen kehittämisessä, työnohjauksessa ja suurryhmissä.

Seuraavilla sivuilla on tietoa Ryhmäanalyysiyhdistys ry:stä ja ryhmäanalyysistä. Löydät myös ryhmäanalyytikkojen yhteystietoja.

Gruppanalys är en i Europa vitt utbredd form av gruppsykoterapi, där man framför allt lägger vikten vid utvecklingen av individernas förmåga att kommunicera sinsemellan och via dialog uppnå en bättre självkännedom. Gruppanalys är främst utvecklad för att hjälpa personer med olika psykiska problem, men kan också användas för lösning av konflikter och samarbetsfrågor på arbetsplatser, för arbetshandledning samt i såkallade median- och storgrupper på över 10 personer.

På följande sidor hittar du information om Föreningen för gruppanalys rf och i Finland verksamma gruppanalytikers kontaktuppgifter.