Psykoterapiaryhmiä

= Uudet alkavat ryhmät
= Aloittaneet ryhmät joissa vapaita paikkoja

Tampereella kolme täydentyvää pitkää psykoterapiaryhmää:

Aikuisten ryhmä. Katso esite tästä.
Nuorten ryhmä. Katso esite tästä.
Englanninkielinen ryhmä. Katso esite tästä.

Tiedustelut 040 5087968, arjamaarit.hamalainen@gmail.com

Minulla on menossa yksi täydentyvä ryhmä, jossa vapautuu paikkoja sekä aloittamassa toista ryhmää, jossa on vielä tilaa. Ryhmien kokoonpanot ovat heterogeenisiä eikä niitä siis ole erityisesti suunnattu mihinkään oireeseen, traumaan, diagnoosiin tai ikäryhmään. Ryhmäkokoontumisia on kahdesti viikossa, yhteensä 80 kertaa vuodessa. Yksi istunto kestää 90 minuuttia. Suositeltava ryhmään osallistumisen kesto on tarpeen mukaan, yleensä muutama vuosi; hoito- ja yhteistyösopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Ryhmään voi hakea tukea Kelan kuntoutuspsykoterapiavaroista ja kriteerien täyttyessä myös hoito- tai vammaistukea tai vaativaa kuntoutusta. Ryhmä kokoontuu Joensuun keskustassa.

Tarkemmat tiedustelut Eeva-Kaisa Leinonen,  Momentus Oy,  Kalevankatu 2b A1,  80110 Joensuu, puh 0403 500 700,  eeva-kaisa.leinonen@momentus.fi,  www.momentus.fi

A. Kaksi kertaa viikossa toiminnassa oleva intensiiviryhmä kokoontuu maanantaisin ja torstaisin alkaen klo 17.30. Ryhmää täydennetään syyskuun ja helmikuun alussa. Ryhmässä on tilaa. Puolen vuoden sitoutuminen riittää. Omavastuu kelakorvauksen jälkeen on noin kolme euroa/istunto.

B. Kuvataideryhmä alkaa syksyllä 2017. Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin 3×45 min vuoden ajan. Ryhmä alkaa kun kolme jäsentä on sitoutunut. Omavastuu kelakorvauksen jälkeen on noin kuusi euroa/kokoontuminen.

C. Kolmevuotinen ryhmä alkaa vuoden 2018 alussa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa  puolitoista tuntia kerrallaan keskiviikko-iltaisin. Se käynnistyy kun vähintään kolme jäsentä on sitoutunut. Omavastuu kelakorvauksen jälkeen on noin 18 €/istunto.

Yhteydenotot kaikista ryhmistä: Kari JP Heikkilä, Oulu 044-575 1260 www.psykotera.fi, kari.heikkila@psykotera.fi

Hyvinkäällä paikkoja vapaana kahdessa käynnissä olevassa psykoterapiaryhmässä. Yhteydenotot ja lisätiedot: maarit.happo@gmail.com tai 040 570 8553.

Täydentyvä psykoterapiaryhmä Helsingin keskustassa keskiviikkoisin klo 17.15 – 18.45.

Tarkempaa tietoa tästä.

Kaksi uutta psykoterapiaryhmää käynnistyy syksyllä Helsingin Töölössä:

  • Etsin osallistujia syksyllä starttaavaan täydentyvään psykoterapiaryhmään. Ryhmä soveltuu hyvin esim. ahdistuksesta tai masennuksesta kärsiville sekä itsetunto-ongelmien kanssa painiskeleville ja erilaisista psykosomaattisista oireista kärsiville henkilöille.
  • Kipupotilaille on alkamassa myös uusi 6-9 henkilön ryhmä. Kokoontuminen on kerran viikossa 4.9. alkaen (ma tai ti) klo 17-19.

    Ryhmään on mahdollista saada KELA:n harkinnanvaraista tukea.

Tiedustelut ja haastatteluajan varaus:
Päivi Kuisma, ryhmäpsykoterapeutti, neuropsykologi PsL
sähköposti: phkuisma@gmail.com

Psykoterapiaryhmä Helsingin Annankadulla maanantaisin klo 17.00 – 18.30.

Lisätietoja esitteestä.

Vapaita paikkoja täydentyvässä psykoterapiaryhmässä Katajanokalla

Ryhmäpsykoterapia soveltuu lähes kaikille, joille voidaan suositella psykoterapiaa ja so­veltuu myös jatkohoitona yksilöterapian jälkeen. Ryhmä sopii erityisesti masentuneisuu­desta, ahdistuneisuudesta, itsetunto-ongelmista, työuupumuksesta tai psykosomaattisista oireista kärsiville.

Hoidon onnistuminen edellyttää terapiaan hakeutuvalta halukkuutta puhua itsestään, elämästään, ihmissuhteistaan ja ongelmistaan ryhmässä. Ryhmän jäseniltä vastaavasti edellytetään halukkuutta kuunnella muita ja samalla tarkastella omaa tapaansa olla vuoro­vaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmään osallistuminen vaatii sitoutumista ryhmäproses­siin, johon liittyy myös salassapidon velvoite.

Ryhmäpsykoterapian tuloksellisuus perustuu vuorovaikutukseen; sitoutumiseen, jakami­seen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, oivaltamiseen sekä välittämiseen. Nämä tekijät tukevat itseymmärryksen lisääntymistä ja henkilökohtaisten vaikeuksien lie­vittymistä.

Ryhmä kokoontuu Katajanokalla maanantai-iltaisin klo 17.30 – 19.00. Ryhmän toiminnan kannalta on tärkeää, että jokainen sitoutuu vähintään yhden vuoden ajaksi ja säännöllisesti ryhmän toimintaan.

Osallistumismaksu on 45 euroa kokoontumiskerralta. Ryhmään valinta tapahtuu haastat­telun kautta ja siitä veloitetaan 45 euroa. Maksu suoritetaan myös niiltä kerroilta, jotka mahdollisesti joutuu olemaan poissa. Kustannuksiin voi hakea Kelan tukea, mikä edellyt­tää psykiatrin kirjoittamaa B-lausuntoa.

Tiedustelut ja haastatteluajan varaus p. 050 360 2077 tai taru.kaivola@saunalahti.fi,
www.psykoterapiapalvelutarukaivola.fi.

Taru Kaivola, ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti VET

Täydentyvä psykoterapiaryhmä käynnistyy Helsingissä elokuussa, kts. esite

Aikuisten psykoterapiaryhmä Helsingin Limingantiellä 2019.
Etsin vuosittain täydentyvään psykoterapiaryhmään osanottajia. Toivotan ryhmähaastatteluun tervetulleeksi henkilöt, jotka kokevat huonovointisuutta, eri syistä johtuvaa pahaa oloa, mm. yksinäisyyttä, ahdistusta, masennusta, pelkoa ja uupumusta, joille on suositeltu psykoterapiaa ja jotka jatkohoitona yksilöterapian jälkeen kaipaavat tukea elämässään. Ryhmään osallistuminen edellyttää säännöllisiin ryhmäkäynteihin sitoutumista vuodeksi kerrallaan. Ryhmän tavoitteena ja sen voimiin tukeutuen on auttaa vapaan ja luottamuksellisen, vuorovaikutukseen perustuvan keskustelun kautta ryhmän jäsenten elämänlaadun paranemista.
Ryhmä kokoontuu torstai-iltaisin klo 17-18.30.
Kustannuksiin voi hakea Kelan tukea psykiatrin B-lausunnolla.

Ryhmähaastattelu 45€
Ryhmätapaaminen 45€ (myös, jos ei ole läsnä)

Pirkko Ahonen
ryhmäanalyytikko
psykoterapeutti VET
p. 0505012591
os. Limingantie 43 B 17 (th)
00560 Hki
#

Ryhmäanalyyttisessä-psykoterapiaryhmässä vapaita paikkoja Lohjalla.
Ryhmä kokoontuu Lohjan keskustassa, kerran viikossa, maanantaisin klo 17.-18.30. Ryhmä on täydentyvä. Ryhmään otetaan uusia ryhmäläisiä tammikuussa 2019 alkaen. Haastatteluaikoja voi varata jo nyt. Ryhmäpsykoterapian kustannuksiin on mahdollista hakea kela-korvausta. Korvausta on mahdollista hakea kolmeksi vuodeksi.
Tiedustelut ja haastatteluajan varaukset P.0500-759932 tai manna.nieminen@gmail.com.

Täydentyvät psykoterapiaryhmät käynnistyvät tammikuussa sekä Lahdessa että Kouvolassa, katso esitteet:

Lahden ryhmä

Kouvolan ryhmä

Psykoterapeuttinen itsetuntemusryhmä Helsingissä suomeksi 
Psychotherapeutic Self Awareness Group Online
in english